Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

Comuna Andrășești

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 11/08/2022
Exemplu: 11/08/2022
Document Număr Dată Conținutul pe scurt al documentului Vizualizare document Operații
proiect hotarare folosire excedent 1 12/01/2022 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare, sursa A, pe anul bugetar 2021, din excedentul anilor precedenţi
afişează
proiect buget local 2022 1 10/01/2022 proiect buget local 2022 afişează
dispozitie 19 12/02/2021 aprobare Raport analiza dotari cu mijloace de aparare impotriva incendiilor
afişează
dispozitie 18 11/02/2021 aprobare plan de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta pe anul 2021
afişează
dispozitie 17 08/02/2021 incetarea dreptului la indeminzatie
afişează
hotarare 2 28/01/2021 privind aprobarea actualizarii Devizului General al obiectivului “Consolidare, Reabilitare si Modernizare Dispensar Uman in comuna Andrasesti, Judetul Ialomita”
afişează
hotarare 1 28/01/2021 hotarare privind aprobarea actualizarii Devizului General al obiectivului “Alimentare cu apa si canalizare in comuna Andrasesti, Judetul Ialomita”
afişează
dispozitie 16 05/02/2021 acordare alo9catie de sustinere a familiei
afişează
dispozitie 15 04/02/2021 modificare ajutor social
afişează
dispozitie 14 04/02/2021 aprobare plata ajutor social
afişează
dispozitie 13 21/01/2021 concocare sedinta ordinara consiliul local
afişează
dispozitie 12 14/01/2021 dispozitie incetare contract de munca Iosif
afişează
dispozitie 11 14/01/2021 dispozitie incetare contract Sarbu
afişează
dispozitie 10 14/01/2021 aprobare indemizatie insotitor
afişează
dispozitie 9 12/01/2021 aprobare plata ajutor social
afişează
dispozitie 8 11/01/2021 instruirea salariatilor in domeniu PSI si SU
afişează
dispozitie 7 07/01/2021 actualizare comisie de recensamant
afişează
dispozitie 6 05/01/2021 aprobare si atribuire plaja de numere
afişează
dispozitie 5 05/01/2021 aprobare ajutor incalzire
afişează
dispozitie 4 05/01/2021 modificare ASF
afişează

Pagini